+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ეკა მახარაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ეკა მახარაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

სატენდერო წინადადებების მომზადება

10 მარტი, 2016 | 10 მარტი, 2016

გთავაზობთ სატენდერო მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილეობის მისაღებად. მომსახურება მოიცავს თქვენს მიერ მოძიებული ტენდერის დოკუმენტაციის მიხედვით სატენდერო წინადადების მომზადებას, საიტზე ატვირთვასა და ვაჭრობის რაუნდების მართვას. ასევე კონსულტირებას ტენდერებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თემაზე. ასევე, გამარჯვების შემთხვევაში ვაჭრობის დამთავრებიდან შემსყიდველ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოთხოვნილი დოკუმენტაციისა თუ ცნობების მომზადებას და საიტზე ატვირთვას. მომსახურების საფასური დამოკიდებულია ტენდერის ფასსა და მოსამზადებელი დოკუმენტაციის სირთულეზე რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას, მაქვს სახელმწიფო შესყიდვების საიტზე (www.spa.ge)მუშაობის 5 წლიანი გამოცდილება ყოველდღიურ რეჟიმში. ანაზღაურება - უნაღდო, საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით