+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ლუკა ჩხარტიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ლუკა ჩხარტიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

გაგიკეთებთ ლოგოებს ან კომპანიის სახელებს შეგირჩევთ

6 ივლისი, 2019

გაგიკეთოთ ლოგო ან სახელი შეგირჩიოთ ნებისმიერ რამის ფასი შეთანხმებით ჯსჯსკსკნდჯსლსლკსსკჯდჯდკსლალასკსჯჯსჯსჯსკსოსოსკსკჯსჯსკსოსკჯსჯსჯსკსკსოსკსკსჯსკსკსკსკსკსკკსკსკსკსკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკკსკსკკსკსკსკკკსკკსკსკკკსოწოდჯმდმსკკსკსკკსკსკდჯდჯდკსკჯდდკს,სკკსკ#ლსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკსკსკსკსკკსკსკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკსკსკსკსკკკკკსკკსკკკკსკსკკკაკწოწიწიიწიწისიისჯსჯსჯსჯჯსჯსჯჯჯჯსსჯსჯ ს სლსკსკსკ ს სკსკოს ს სკოს ა სოკს ს აკსკს ს ის სლსკს აკსლა სკსკკსკსკკსსმდჰჯდოანცდ ჯსჯდჯდჯჯდჯდმდჯდ

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით