+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

სულხან ქართველიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

სულხან ქართველიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ვიდეოს დაჭრა, ამოჭრა, რენდერი.

4 ივლისი, 15:10

უმოკლეს დროში ვიდეოს ამოჭრა, დაჭრა, ფილტრის დადება, მაღალ ხარისხში რენდერი და რაც მთავარია ხარისხიანად. საჭიროა გარკვეული დონის ინფორმაცია რა გინდათ რომ გავაკეთო. ანაზღაურება ეტაპობრივად მოხდება.

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი

სასურველი ვიდეოს, ედითი, დაჭრა, ამოჭრა, დარენდერება.

28 ივნისი, 15:30

მომსახურეობაში შედის: ვიდეოს დაჭრა, ამოჭრა, ფილტრის დადება, დარენდერება მაღალ ხარისხში. შესრულების დრო და თანხა დამოკიდებულია სამუშაოს სირთულეზე. შესრულებული სამუშაო აუცილებლად იქნება მაღალი ხარისხის. შესასრულებლად მჭირდება თვითონ ვიდეო, ზუსტი გეგმა რა და როგორ გსურთ რომ გავაკეთო. თანხის გადახდა ხდება ეტაპობრივად, ნაწილი წინასწარ, ნაწილი დასრულების შემდგომ.

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 15 ლარი