+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

შოთა ქათამაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

შოთა ქათამაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

დავწერ სტატიებს სპორტულ თემატიკასთან დაკავშირებით

22 მაისი, 21:23

შემიძლია სტატიების დაწერა სპორტულ თემატიკასთან დაკავშირებით(პრიორიტეტულია ფეხბურთი). იმდენად დიდი ადგილი უჭირავს სპორტს ჩემს ცხოვრებაში და იმდენად დიდ ინფორმაციას ვფლობ ამ სფეროში,რომ უმოკლეს დროში შემიძლია სტატიის მომზადება ამ სფეროს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით(2 დღე) .ანაზღაურება განხორცილებულ იქნას უნაღდო ანგარიშსწორებით. საკონტაქტო ინფორმაცია :shota.katamadze19@gmail.com

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 15 ლარი