+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

შოთა ქათამაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

შოთა ქათამაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

დავწერ სტატიებს სპორტულ თემატიკასთან დაკავშირებით

22 მაისი, 2019

შემიძლია სტატიების დაწერა სპორტულ თემატიკასთან დაკავშირებით(პრიორიტეტულია ფეხბურთი). იმდენად დიდი ადგილი უჭირავს სპორტს ჩემს ცხოვრებაში და იმდენად დიდ ინფორმაციას ვფლობ ამ სფეროში,რომ უმოკლეს დროში შემიძლია სტატიის მომზადება ამ სფეროს ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით(2 დღე) .ანაზღაურება განხორცილებულ იქნას უნაღდო ანგარიშსწორებით. საკონტაქტო ინფორმაცია :shota.katamadze19@gmail.com

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 15 ლარი