+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

შაკო ბუავას ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

შაკო ბუავა ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

იურიდიული მომსახურება

28 თებერვალი, 2019

შევადგენ ნებისმიერი ტიპისა და სირთულის ხელშეკრულებას ინგლისურ და ქართულ ენებზე ასევე შევაფასებ, დავარედაქტირებ, გაგიწევთ კონსულტაციას და ადვოკატირებას სასამართლოში, საჯარო რეესტრში, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში და სხვა საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებში. იურიდიულ დახმარებას გაგიწევთ სარჩელისა თუ შესაგებლის შედგენისას ასევე ნებისმიერი იურიდიული სახის დოკუმენტის შედგენისას. ანაზღაურება დამოკიდებულია სერვისის სახეობაზე, დროსა და სირთულეზე. მომსახურების ხარისხი უზრუნველყოფილია.

შესრულების ვადა: 5 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 50 ლარი