+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ლიზი არჯევნიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ლიზი არჯევნიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

შემიძლია შეგიფასოთ რეკლამები

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია შეგიფასოთ რეკლამები

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

შემიძლია საპრეზენტაციო თემების დაწერა

11 თებერვალი, 2019

ძალიან მოკლე დროში შემიძლია საპრეზენტაციო თემის მომზადება

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 35 ლარი

შემიძლია რეკლამის გაკეთება სხვადასხვა ცნობილ გვერდებზე

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია რეკლამის გაკეთება

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 25 ლარი

შემიძლია ვთარგმნო ინგლისურიდან ქართულზე

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია ტექსტის თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

შემიძლია ტექსტის აკრეფვა და გრამატიკულად გასწორება

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია ტექსტის აკრეფვა და გრამატიკულად ჩასწორება მაქსიმალურად მოკლე ვადებში და რაც მთავარია იაფად

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 25 ლარი

შემიძლია რეკლამის გაკეთება სხვადასხვა ცნობილ გვერდებზე

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია გავაკეთო სხვადასხვა ცნობილ გვერდებზე რეკლამის გაკეთება როგორც თქვენი დიზაინით ასევე შემიძლია შემოგთავაზოთ ჩემი დიზაინი

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 30 ლარი

შემიძლია ტექსტის აკრეფვა და გრამატიკულად გასწორება

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია დაგეხმაროთ ტექსტის მოფიქრებაში და დაწერაში ასევე შემიძლია ავკრიფო ტექსტი, შევასწორო გრამატიკულად, მაქსიმალურად მოკლე დროში და რაც მთავარია იაფად

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

შემიძლია ტექსტის აკრეფვა და გრამატიკულად გასწორება

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია დაგეხმაროთ ტექსტის მოფიქრებაში და დაწერაში ასევე შემიძლია ავკრიფო ტექსტი, შევასწორო გრამატიკულად, მაქსიმალურად მოკლე დროში და რაც მთავარია იაფად

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

შემიძლია ტექსტის აკრეფვა და გრამატიკულად გასწორება

11 თებერვალი, 2019

შემიძლია დაგეხმაროთ ტექსტის მოფიქრებაში და დაწერაში ასევე შემიძლია ავკრიფო ტექსტი, შევასწორო გრამატიკულად, მაქსიმალურად მოკლე დროში და რაც მთავარია იაფად

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

შემიძლია ვთარგმნო ინგლისურიდან ქართულზე

11 თებერვალი, 2019

300 სიტყვა შემიძლოა გადავთარგმნო მხოლოდ და მხოლოდ 4 ლარად

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი