+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

Akhmeta

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ჟანა ქისტაურის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ჟანა ქისტაური ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

თემების და ესეების წერა, შესწორება.

10 თებერვალი, 2019

ნებისმიერ საკითხზე თემის ან ესეს დაწერა. ასევე უკვე დაწერილის შესწორება. ანაზღაურება განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 1

ღირებულება: 5 ლარი

საბავშვო ამოცანების შექმნა

10 თებერვალი, 2019

#შევადგენ სახალისო და საინტერესო ამოცანებს ბავშვებისთვის. √ ხარისხიანი და სწრაფი მომსახურება. # მომსახურების საფასური განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

საბავშვო ამოცანების შექმნა

სხვა


განუსაზღვრელი

5 ლარი

ცხრილების შედგენა, დამუშავება.

10 თებერვალი, 2019

#შევადგენ ნებისმიერ ცხრილს მოკლე დროში. √ ხარისხიანი მომსახურება. √ დროის მცირე მონაკვეთი. მომსახურების საფასური განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 7 ლარი

მათემატიკოსი. ამოცანების ამოხსნა

10 თებერვალი, 2019

#ამოვხსნი ნებისმიერ მაგალითს თოფურიას ორივე ნაწილიდან მოკლე დროში. # მაგალითი აღწერილი იქნება დეტალურად. # მომსახურების საფასური განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით. # ანგარიშწორება საქართველოს ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 2 ლარი

ტექსტის აკრეფა და შესწორება.

10 თებერვალი, 2019

#ტექსტის აკრეფა და შესწორება. #მომსახურების საფასური განისაზღვრება დავალების სირთულის მიხედვით. # ანგარიშწორება საქართველოს ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

პრეზენტაციის გაკეთება

10 თებერვალი, 2019

#ხარისხიანი და ეფექტური პრეზენტაციის დამზადება. Power point presentation - ის გამოყენებით. #1 დღიდან 5 დღემდე ვადაში. #დეტალების შეთანხმება ელექტრონული ფოსტის ან ფეისბუქის მეშვეობით. # ანგარიშწორება საქართველოს ბანკის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

პრეზენტაციის გაკეთება

სხვა


განუსაზღვრელი

5 ლარი