+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ბექა ფარსადანიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ბექა ფარსადანიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ინგლისური/რუსული ენები

30 იანვარი, 2019

ნებისმიერი სახის მომსახურება ინგლისურ და რუსულ ენებზე, ტექსტების თარგმნა/წერა, გახმოვანება, ინფორმაციის სორტირება და სხვ.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი

ინგლისური/რუსული ენები

ტექსტები


განუსაზღვრელი

10 ლარი