+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ხაშური

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ნატალია ღონღაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ნატალია ღონღაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ვეძებ ინვესტორს სამეწარმეო სამართლისათვის

10 აპრილი, 2016 | 30 ნოემბერი, 2016

ვეძებ ინვესტორს, რომელიც დამეხმარება სამეწარმეო სამართლის შესწავლაში, სწავლის საფასურის გადახდის საფასურად შემიძლია მისი იურისტი ვიყო და ნებისმიერი სამუშაო შევუსრულო

დავალების ხანგრძლივობა: ამოიწურა

შეთავაზებები: 0

ბიუჯეტი: 800 ლარი

იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია

9 აპრილი, 2016 | 9 აპრილი, 2016

უმაღლეს დონეზე გავუწევ იურიდიულ მომსახურებას და კონსულტაციას, იურიდიული კონსულტაციიდან იურიდიული დოკუმენტების შედგენამდე (წესდება, ხელშეკრულებები, დებულებები). ნამდვილად კმაყოფილი დარჩებით ჩემი ნამუშავერით, შემიძლია დამკვეთან შეხვედრაც. თანხა ჩაირიცხება ჩემ საბანკო ანგარიშზე, ნაწილი სამუშაოს დაწყებამდე და დანარჩენი სამუშაოს დასრულების შემდეგ., დოკუმენტების შედგენა 300 ლარიდან ზევით გააჩნია დოკუმენტების რაოდენობას, კონსულტაცია 30 ლარიდან

შესრულების ვადა: 10 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 500 ლარი

იურიდიული მომსახურება და კონსულტაცია ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის

4 მარტი, 2016 | 12 აპრილი, 2016

ფიზიკურ პირებს გთავაზობთ: იურიდიულ კონსულტაციას და საჭიროების შემთხვევაშ კვალიფიციურ მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში (განცხადება, საჩივარი, სარჩელი, შესაგებებელი, სააპელაციო საჩივარი). განქორწინება, ალიმენტი, სახელშეკრულებო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ადმინისტრაციული და შრომითი დავები, ხელშეკრულების შედგენა. იურიდიულ პირებს გთავაზობთ: იურიდიულ კონსულტაციას, შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება. სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და მათი ანალიზი. კონფედენციალობის სრული დაცვა. ღირებულება შესრულებული სამუშაოას მიხედვით. თანხა ჩაირიცხება ჩემს ანგარიშზე ნაწილი სამუშაოს დაწყებისთანავე და შეკვეთის დამთავრების შემდეგ დარენილი თანხა

შესრულების ვადა: 10 დღე

შეკვეთები: 1

ღირებულება: 300 ლარი