+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მერი ქურციკიძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მერი ქურციკიძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

სხვადასხვა სახის მომსახურება

21 ივნისი, 2018

ვასრულებ სხვდასხვა სახის საოფისე მომსახურებას: პრეზენტაციების გაკეთება _ 1გვ. 3 ლარი. CV-ს გაკეთება _ 10 ლარი, ცხრილებისა და დიაგრამების დამზადება _ 15 ლარი. მომსახურების შესრულების ვადა დამოკიდებულია მის ზომასა და სირთულეზე.

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 15 ლარი

ტექსტების თარგმნა: ინგლისურ-ქართული, ქართულ-ინგლისური

21 ივნისი, 2018

ვთარგმნი ტექსტებს ინგლისურიდან ქართულად და ქართულიდან ინგლისურად (გარდა სამედიცინო ტექსტებისა). ერთი გვერდის ღირებულება 10 ლარი. შესრულების ვადა დამოკიდებულია ტექსტის სიდიდეზე.

შესრულების ვადა: 7 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი