+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ანა იდაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ანა იდაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ფოტოები, ვიდეო რგოლები

25 ოქტომბერი, 2018

შემიძლია ვიდეო რგოლების აწყობა მოწოდებული მასალის გამოყენებით, სასურველი მუსიკის თანხლებითა და ფოტოებისა თუ ვიდეოების სასურველი მიმდევრობით. ფასი შეთანხმებით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ფოტოები, ვიდეო რგოლები

სხვა


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით

რეკლამირება, რეკლამის გავრცელება

25 ოქტომბერი, 2018

შემიძლია მოწოდებული სარეკლამო რგოლების გავრცელება სოციალურ ქსელში. ასვე საჭიროების შემთხვევაში სარეკლამო ბროშურების დარიგება.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

რეკლამირება, რეკლამის გავრცელება

სხვა


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით

სხვადასხვა ფორმატის ტექსტების აკრება

25 ოქტომბერი, 2018

მაქვს წიგნზე მუშაობის გამოცდილება. შემიძლია როგორც ტექსტების აკრება, ამას გარდა მათში ნებისმიერი ფორმულისა და ასევე ნახაზების ჩასმა (ყველაფერი დათქმულ დროში). ფასი შეთანხმებით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

მათემატიკის შესწავლა და მათემატიკური ტესტები

25 ოქტომბერი, 2018

შემიძლია მათემატიკის ტესტების შედგენა სხვადასხვა კლასებისათვის, სურვილის შემთხვევაში სახალისო ამოცანებიც ასაკის შესაბამისად. ასევე შემიძლია დაგეხმაროთ მათემატიკის (როგორც ზოგადად, ასევე კონკრეტული საკითხების) შესწავლაში. სწავლება აგრეთვე შესაძლებელია ონლაინ.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით