+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

დავით ბაბუნაშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

დავით ბაბუნაშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ვებ დიზაინი და ვებ დეველოპმენტი

1 მარტი, 2016 | 2 მარტი, 2016

ნებისმიერი თემატიკის და სირთულის საიტის დიზაინის შემუშავება.სამუშაოს შესრულების დრო და ღირებულება დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოს შრომატევადობაზე. სასურველია თანხის ნაწილის წინასწარ გადახდა.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით