+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ბათუმი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ალექსანდრე დიასამიძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ალექსანდრე დიასამიძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

შემიძლია გავაკეთო სხვადასხვა სახის ცხრილების თუ დოკუმენტების ბეჭდვა word-ში, xl-ში. შემიძლია თემებ

14 თებერვალი, 2018

შემიძლია ყველა ამ სამუშაოს რამოდენიმე საათში ან წუთში შესრულება. გააჩნიქ მასალას და მოცულობას .დავბეჭდავ xl-ში. Word-ში

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი