+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ხათუნა კალატოზიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ხათუნა კალატოზიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

რეკლამა სოციალურ ქსელებში

7 თებერვალი, 2019

რეკლამის შექმნა და გაშვება სხვადასხვა სოციალურ ქსელში, ბიზნეს გვერდის შექმნა, სარეკლამო ვიდეოს ჩაწერა. აუდიტორიის შერჩევა, რეკლამების სტატისტიკური ანანალიზი, კლიენტების მოზიდვის სტრატეგიის შექმნა.

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 100 ლარი

ბიზნეს კოლსალტინგი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის

25 იანვარი, 2018

ბიზნეს დაგეგმარება, რისკების ანალიზი, ოპერაციების/პროცესების აწყობა რეკრუეინგი, ადამიანური რესურსების მართვასტან დაკავშირებული სისტემების აწყობა

შესრულების ვადა: 10 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 1000 ლარი