+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

გიორგი მუჩაიძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ლოგოტიპი, ბანერი, სავიზიტო ბარათები, ფლაერები

22 იანვარი, 2018

ლოგოტიპი, ბანერი, სავიზიტო ბარათები, ფლაერები ადვილად აღქმადია და არ კარგავს ხარისხს ზომის ზრდასთან ერთად. მაგალითები იხილეთ პორტფოლიოში

შესრულების ვადა: 3 დღე

შეკვეთები: 1

ღირებულება: შეთანხმებით