+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

Ph Mayს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

Ph May ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ბუღალტრის დამხმარე (ბუღალტრულ პროგრამებში და rs.ge-ზე მუშაობა)

14 სექტემბერი, 2017

ბუღალტრის დახმარება: ბუღალტრული დოკუმენტაციის მომზადება (ანგარიშ-ფაქტურები, ინვოისები, ზედნადებები...), ბუღალტრულ პროგრამებში და rs.ge-ზე მუშაობა

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

იურისტი (სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება)

14 სექტემბერი, 2017

სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებებისა და იურიდიული ხასიათის დოკუმენტების მომზადება, შესწორება, ექსპერტიზა

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

საბაჟო/სასაქონლო კოდების სპეციალისტი

14 სექტემბერი, 2017

საქონლის იდენტიფიცირება მოწოდებული მახასიათებლების მიხედვით და მათთვის საბაჟო/საასქონლო კოდების შერჩევა

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

საბაჟო/სასაქონლო კოდების სპეციალისტი

სხვა


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით