+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ქობულეთი/ბათუმი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ლანა გოგოტიშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ლანა გოგოტიშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

წიგნების ანალიზი მიმოხილვა ანალიტიკური ნაშრომის დაწერა

21 აგვისტო, 2017

შემიძლია ქართულ და ინგლისურ ენაზე ნებისმიერი სირთულისა წიგნის ანალიტიკური დამუშავება და ნაშრომის დაწერა.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ინფორმაციის ანალიტიკური დამუშავება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე

21 აგვისტო, 2017

შემიძლია ინფორმაციის ანალიტიკური დამუშავება, მაქვს შესაბამისი უმაღლესი განათლება რომელიც მოიცავს ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბებასა და ანალიტიკურ მასალებთან ხანგრძლივ მუშაობას.

შესრულების ვადა: 10 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 70 ლარი

ტოეფილის სასაუბრო და წერითი გაკვეთილები

21 აგვისტო, 2017

მოვამზადებ ტოეფილის გამოცდის, სასაუბრო და წერითი დავალებების შესასრულებლად ნებისმიერი ასაკის მონდომებულ პიროვნებას. შევასწავლი აკადემიურად გამართული ნაშრომის დაწერას წინადადებების მორფოლოგიურად განლაგებას და მართლწერას, ხოლო რაც შეეხება საუბარს: გ წინადადებების, სიტყვების სწორად გამოთქმასა და აქცენტის გაუმჯობესებაში დავეხმარები, იმისათვის რომ კომპიუტერთან საუბრისას კარგად იქნეს აღქმული გამოთქმული წინადადებები. მიღებული გამოცდილება გამოსადეგი იქნება არამხოლოდ ტოეფილის ჩასაბარებლად, არამედ სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისთვისაც.

შესრულების ვადა: 28 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 70 ლარი

ინგლისური ენის თარჯიმანი, რეპეტიტორი,

21 აგვისტო, 2017

შემიძლია სინქრონულად ან დოკუმენტალურად ვთარგმნო ინგლისურიდან ქართულად ან ქართულიდან ინგლისურად ნებისმჯიერი სირთულის მასალა საკმაოდ მოკლე დროში. ასევე შემიძლია რეპეტიტორობა გაუწიო 1 დან 12 კლასის მოსწავლეებს ინგლისურ ენაში, შევასწავლო როგორც სასკოლო ასევე კლასგარეშე და სალაპარაკო მასალა, შემიძლია მოვამზადო ტოეფილის ესეების წერაში და საუბარში.

შესრულების ვადა: 28 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 70 ლარი