+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ლევან კასრაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ლევან კასრაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

სარეკლამო დიზაინი, ლოგოების შექმნა

7 ივლისი, 2019

სარეკლამო ბანერების, სტიკერების, ბუკლეტების და სხვა დიზაინის შექმნა, ლოგოების შექმნა. შესრულების ვადა 2-10 დღე (დამოკიდებულია სამუშაოს მოცულობაზე).

შესრულების ვადა: 3 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 50 ლარი