+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მარიამი ხოფ.ს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მარიამი ხოფ. ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექსტის თარგმნა და/ან რედაქტირება ინგლისური/ქართული ან პირიქით

16 ივნისი, 2017

ვარ ინგლისური ენის დიპლომირებული სპეციალისტი, შემიძლია ვთარგმნო ან დავარედაქტირო ნებისმიერი სახის და მოცულობის ტექსტი ინგლისურიდან ქართულად ან პირიქით. ვადა და ფასი დამოკიდებულია ტექსტის მოცულობასა და სირთულეზე.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 8 ლარი