+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მარიამი ხოფ.ს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მარიამი ხოფ. ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექსტის თარგმნა და/ან რედაქტირება ინგლისური/ქართული ან პირიქით

16 ივნისი, 2017

ვარ ინგლისური ენის დიპლომირებული სპეციალისტი, შემიძლია ვთარგმნო ან დავარედაქტირო ნებისმიერი სახის და მოცულობის ტექსტი ინგლისურიდან ქართულად ან პირიქით. ვადა და ფასი დამოკიდებულია ტექსტის მოცულობასა და სირთულეზე.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 8 ლარი