+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

Tbilisi

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

soso bekauriს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

soso bekauri ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

system administrator

9 მაისი, 2017

შემიძლია ორგანიზაციასთან დისტანციურად ვითანამშრომლო ინფორმაციული ტექნოლოგიების (სერვერული ნაწილის) მოსაწესრიგებლად. სისტემებს გავუწიო მენეჯმენტი

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

system administrator

IT და პროგრამირება


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით