+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაგვეხმარე სერვისის გაუმჯობესებაში

გაქვს რიმე იდეა როგორ უნდა გავაუმჯობესოდ სერვისი? გსურს იხილო ახალი შესაძლებლობები სერვისზე? დაგვეხმარე ერთად გავაუმჯობესოდ ონლაინ დასაქმების სერვისი! გაგვიზიარე შენი იდეები, ჩვენ განვიხილავთ ყოველ მათგანს!

გაგვიზიარე იდეა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ნინო დონღუზაშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ნინო დონღუზაშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება

4 იანვარი, 2018

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება: - ვაკანსიის გამოცხადება - CV-ების გადარჩევა - გასაუბრება კატეგორიები: - ადმინისტრაცია - გაყიდვები - მარკეტინგი - ლოგისტიკა - ფინანსები

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება

სხვა


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით

ადამიანური რესურსების (HR) მართვის პოლიტიკის შემუშავება ან/და კონსულტაციების გაწევა

4 იანვარი, 2018

- თანამშრომლეთა პირადი საქმეების შექმნა - საკადრო ბრძანებების და ფორმების შექმნა - ორანიზაციული განვითარება & კომპანიის სტრუქტურა - სამუშაო აღწერილობების შექმნა - შეფასების სისტემის დანერგვა - კომპენსაციის სტრატეგიების დანერგვა - ორგანიზაციული კულტურა & სტანდარტების დანერგვა (ქცევის სტანდარტები, ჩაცმის ეტიკეტი და სხვა) - კომპანიაში მიმდინარე პროცესებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება/გაწერა - თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა - თანამშრომელთა აყვანა დაქირავება

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

დოკუმენტაციის თარგმნა

4 იანვარი, 2018

დოკუმენტაციის თარგმნა: ქართულ - ინგლისური & ინგლისურ-ქართული ქართულ - რუსული & რუსულ - ქართული რუსულ - ინგლისური & ინგლისურ - რუსული

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი