+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ნინო დონღუზაშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ნინო დონღუზაშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება

4 იანვარი, 2018

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება: - ვაკანსიის გამოცხადება - CV-ების გადარჩევა - გასაუბრება კატეგორიები: - ადმინისტრაცია - გაყიდვები - მარკეტინგი - ლოგისტიკა - ფინანსები

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

თანამშრომელთა აყვანა & დაქირავება

სხვა


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით

ადამიანური რესურსების (HR) მართვის პოლიტიკის შემუშავება ან/და კონსულტაციების გაწევა

4 იანვარი, 2018

- თანამშრომლეთა პირადი საქმეების შექმნა - საკადრო ბრძანებების და ფორმების შექმნა - ორანიზაციული განვითარება & კომპანიის სტრუქტურა - სამუშაო აღწერილობების შექმნა - შეფასების სისტემის დანერგვა - კომპენსაციის სტრატეგიების დანერგვა - ორგანიზაციული კულტურა & სტანდარტების დანერგვა (ქცევის სტანდარტები, ჩაცმის ეტიკეტი და სხვა) - კომპანიაში მიმდინარე პროცესებისა და პროცედურების ჩამოყალიბება/გაწერა - თანამშრომელთა კმაყოფილების კვლევა - თანამშრომელთა აყვანა დაქირავება

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

დოკუმენტაციის თარგმნა

4 იანვარი, 2018

დოკუმენტაციის თარგმნა: ქართულ - ინგლისური & ინგლისურ-ქართული ქართულ - რუსული & რუსულ - ქართული რუსულ - ინგლისური & ინგლისურ - რუსული

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი