+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

ქუთაისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

აააა ბბბბბს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

აააა ბბბბბ ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექსტის აკრება,კომპიუტერის გამართავა

8 აპრილი, 2017

2 დღეში ვასრულებ ყველა სამუშაოს კოპირაიტერი ვებ გვერდის ტექსტების შესადგენად. გთხოვთ მიუთითოთ თქვენი ჰონორარი. სამუშაოს მოცულობა შეგიძლიათ განსაზღვროთ

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 70 ლარი