+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ნინო ნიქაბაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ნინო ნიქაბაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ნახაზების გაკეთება (საშუალო სირთულის)

1 აპრილი, 2017

ვაკეთებ ნახაზებს, სხვადასხვა სირთულის. ჩაგაბარებთ შეკვეთიდან მეორე დღეს. ანაზღაურება სირთულიდან გამომდინარე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 1

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა (ქართულად)

1 აპრილი, 2017

ავკრეფ ნებისმიერი სირთულის ქართულ ტექსტს, მაქსიმალურად მოკლე დროში. ანაზღაურება სირთულიდან გამომდინარე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა (ქართულად)

ტექსტები


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით