+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ნინო ნიქაბაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ნინო ნიქაბაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ნახაზების გაკეთება (საშუალო სირთულის)

1 აპრილი, 2017

ვაკეთებ ნახაზებს, სხვადასხვა სირთულის. ჩაგაბარებთ შეკვეთიდან მეორე დღეს. ანაზღაურება სირთულიდან გამომდინარე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 1

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა (ქართულად)

1 აპრილი, 2017

ავკრეფ ნებისმიერი სირთულის ქართულ ტექსტს, მაქსიმალურად მოკლე დროში. ანაზღაურება სირთულიდან გამომდინარე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა (ქართულად)

ტექსტები


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით