+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

კასპი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მანანა ხიზანაშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მანანა ხიზანაშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ვხატავ შეკვეთით, ვასრულებ როგორც გრაფიკულ ასევე ფერწერულ ნამუშევრებს

2 აპრილი, 2017 | 15 თებერვალი, 2018

ვხატავ შეკვეთით, ნახატეს შევასრულებ რაც შეიძლება მოკლე დროში.თანხა ზომის და სირთულის მიხედვით. https://www.facebook.com/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90-827831143930810/

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა და რედაქტირება.

25 თებერვალი, 2017 | 31 ოქტომბერი, 2017

შემიძლია ტექსტის აკრეფა და რედაქტირება. რაც შეეხება ფასს და სამუშაოს შესრულებას დამოკიდებულია ტექსტის მოცულობაზე. ვიცი საოფისე პროგრამები: Word, Power Point, Exel ვიცი ასევე პროგრამა corel drow

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტის აკრეფა და რედაქტირება.

ტექსტები


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით