+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მარია ლაშხიას ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მარია ლაშხია ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექსტებთან მუშაობა სხვადასხვა განხრით (თარგმნა,რედაქტირება..)

13 თებერვალი, 2017

ვთარგმნი/ვარედაქტირებ ტექსტებსა და სტატიებს სამ სხვადასხვა ენაზე (ქართული, ინგლისური, რუსული), ასევე შემიძლია ნებისმიერი თემატიკის სტატიის დაწერა. სამუშოს შესრულების დრო დამოკიდებულია მის მოცულობაზე, საშუალოდ 3-14 დღე. მაქვს გამოცდილება ამ სფეროში. თითო ფურცელი 5 ლარი.

შესრულების ვადა: 7 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი