+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

თინათინი კურტანიძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

თინათინი კურტანიძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

სამშენებლო ნახაზების ელექტორონულად შექმნა

6 დეკემბერი, 2016

ვასრულებ სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო და დიზაინერულ ნახაზებსა და რენდერებს. მაგ: საპროექტო, საშემსრულებლო და ა.შ. შესრულების ვადები და ღირებულებები დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოების სირთულეზე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექნიკური ტექსტების თარგმნა

6 დეკემბერი, 2016

ვთარგმნი ტექნიკურ ტექსტებს, სამშენებლო სპეციფიკაცეიბს, პროექტებსა თუ სხვადასხვა სპეც. შინაარსის მქონე დოკუმენტაციებს ინგლისურიდან ქართულად და პირიქით.

შესრულების ვადა: 7 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 10 ლარი