+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

მიხეილ მიხეილს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

მიხეილ მიხეილ ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

3 განზომილებიანი მართვადი სცენები

12 ოქტომბერი, 2017

ნებისმიერი სახის კომპიუტერულად მართვადი სცენის აწყობა-სიმულირება, სადაც შეგიძლიათ თქვენი დაგეგმარებული აზრი-საქმე განავითაროთ, გამოთვალოთ, შრიდან შეხედოთ და გააუმჯობესოთ.

შესრულების ვადა: 33 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 33 ლარი