+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

სალომე კრენდელევის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

სალომე კრენდელევი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექტის თარგმნა რუსულიდან ქართულზე

29 იანვარი, 2016

გადავთარგმნი ტექსტებს რუსულიდან ქართულზე და ქართულიდან რუსულზე. მუშაობის ვადა დამოკიდებულია ტექსტის სიდიდეზე.

შესრულების ვადა: 7 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 15 ლარი