+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ირინე გეგეჭკორის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ირინე გეგეჭკორი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

ტექსტების თარგმნა, რედაქტირება.

27 იანვარი, 2017

ვთარგმნი ტექსტებს ქართული ენიდან რუსულ და ინგლისურ ენებზე- ან პირიქით.ნებისმიერ სირთულის ტექსტებზე ვმუშაობ. ნათარგმნი შინაარსობრივად ორიგინალის მსგავსი იქნება .მახასიათებს კეთილსინდისიერი დამოკიდებულება საქმისადმი, გვერდის ღირებულება - სამუშაოს მოცულობის მიხედვით.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით

ტექსტების თარგმნა, რედაქტირება.

ტექსტები


განუსაზღვრელი

შეთანხმებით