+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

რუსულიდან ქართულად თარგმნა ® ქართულიდან რუსულად ® მაღალი ხარისხის მთარგმნელობითი მომსახურება ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსული ენიდან ქართულ ენაზე. ვთარგმნი: ვებ გვერდებს, სახელმძღვანელოებს, ხელშეკრულებებსა და კონტრაქტებს, საბაჟო დეკლარაციებს და სხვას. სამუშაოს მინიმალური მოცულობაა 10 გვერდი (თარგმნებში 1 გვერდის ნიშანთა რაოდენობა 1800 – ია დაშორებებით). ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის მაღალ ხარისხს სამართლიან ფასად; გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ ინფორმაციას ! 1 სამუშაო დღეში შესრულებული ნათარგმნის რაოდენობა 8 გვერდს შეადგენს – სასწრაფო სამუშაოს ხელს არ ვკიდებ, ეს თარგმნას არ წაადგება, როგორც წესი. კვირა – უქმე დღეა. ნათარგმნის მცირე ჩამონათვალი: 1. ქართულიდან რუსულ ენაზე – წიგნი: "От империи зла до империи терроризма" ავტორი კ.ლაბაძე. 2. რუსულიდან ქართულ ენაზე კარენ ხორნის წიგნი – "ჩვენი შინაგანი კონფლიქტები. ნევროზის კონსტრუქციული თეორია". 3. რუსულიდან ქართულად, ჯანი ფრანჩესეტის წიგნი – "პანიკური შეტევები" 4. რუსულიდან ქართულად ა. პავლოვის „ქცევითი ეკონომიკური თეორია“ 5. ქართულიდან რუსულად ეკავი კოროულის ფსიქოლოგიური ჟანრის რომანი – „ჩემი ცოლი, ჩემი პაციენტი“ დაინტერესების შემთხვევაში შემიძლია მოგაწოდოთ ჩემი ნამუშევრების ნიმუშები თქვენი თემატიკის მიხედვით

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ალეკო სანაია ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

დისერტაციის თარგმნა რუსულიდან ქართულად 5 ლარი ® 592237409

30 დეკემბერი, 2018

დისერტაციის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. გთავაზობთ დისერტაციის, სადიპლომო ნაშრომისა და სამეცნიერო კვლევის თარგმანს შეკვეთით შემდეგი მიმართულებით: ფსიქოლოგია, ფსიქიატრია, ფილოსოფია, ეკონომიკა, ისტორია, პოლიტოლოგია, სოციოლოგია, იურისპრუდენცია. შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება ! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა – დასვენების დღე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსულიდან ქართულად ®

30 დეკემბერი, 2018

სახელმძღვანელოს თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად, უმაღლესი, საშუალო განათლების დაწესებულებებისათვის, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. თარგმნის ხარისხი – მაღალი; გთავაზობთ საშუალო და უმაღლესი განათლების საჭიროებისათვის სახელმძღვანელოების თარგმანს შეკვეთით ისტორია, პედაგოგიკა, პოლიტოლოგია, ფსიქოლოგია, სოციალურ და კულტურულ ანთროპოლოგიაში, სოციალურ ეკონომიკურ გეოგრაფიაში, სოციოლოგია, იურისპრუდენცია, ეთნოგრაფია, ფილოსოფია, ეკონომიკა, ეთიკასა და ესთეტიკაში. შეკვეთები მიიღება მინიმუმ 10 გვერდიდან (მთარგმნელთა 1 გვერდი შეიცავს 1800 სიმბოლოს დაშორებებითურთ). ჩემი თარგმანი არის მაღალი ხარისხისა და მისაღები ფასის კარგი შეხამება: 5 ლარიდან – word-ისა და 7 ლარიდან – pdf ფორმატისათვის; გთხოვთ მიიღოთ მხედველობაში, სასწრაფო შეკვეთებს არ ვიღებ! 1 სამუშაო დღეში ხორციელდება 8 გვერდის თარგმნა, სიჩქარე თარგმანს აფუჭებს! კვირა – დასვენება.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

საიტის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი მისაღები

3 აგვისტო, 2017 | 30 დეკემბერი, 2018

საიტის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად, თარგმნის ხარისხი – მაღალი, 1 გვ. ფასი 3 ლარიდან. გთავაზობთ შემდეგი თემატიკის საიტების თარგმნას: ავტო–მოტო, ინტერნეტი, კულტურა, ცნობარი, ტურიზმი და დასვენება, ქსელური კომერცია, განათლება, მედია საშუალებები, მშენებლობა, ფინანსები, სახლი, მედიცინა, სპორტი, საქონელი და მომსახურება; შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 3 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 5 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა – დასვენების დღე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 3 ლარი

მთარგმნელობითი მომსახურება რუსულიდან ქართულად ® ფასი 4 ლ

18 ივნისი, 2016 | 30 დეკემბერი, 2018

რუსულ ქართული და ქართულ–რუსული მთარგმნელობითი მომსახურება, 1 გვერდის ფასი 4 ლარიდან. მაღალი კლასით გთავაზობთ ვებ გვერდის, წიგნის, სახელმძღვანელოს, სტატიის, ბიზნეს გეგმის, დისერტაციისა და ნაშრომის, ხელშეკრულებისა და კონტრაქტის, საბაჟო დეკლარაციის, სასაქონლო ანოტაციისა და სხვა სახის შეკვეთის თარგმნას. შეკვეთებს ვიღებ 10 გვერდიდან (მთარგმნელობაში 1 გვერდის სიმბოლოთა რაოდენობა – 1800–ია დაშორებებით). თქვენი შეკვეთა შესრულდება თარგმნის ხარისხისა და ფასის სასურველი თანაფარდობით: 4 ლარიდან – word-ის ფორმატით; 6 ლარიდან – pdf ფორმატით მოწოდებული მასალა; საყურადღებოა ! 1 სამუშაო დღეში შესაძლებელია 8 გვერდის თარგმნა – მთარგმნელობით საქმიანობას არ შვენის სიჩქარე! კვირა – უქმე დღე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 4 ლარი

წიგნის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ®1800 სიმბ. ფასი 5 ლარი

31 მაისი, 2016 | 30 დეკემბერი, 2018

წიგნის თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. სათარგმნი წიგნის თემატიკა ფართო: ფსიქოლოგია, პოლიტიკა, ისტორია და სხვა. ამას გარდა გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით: ყველა თემატიკის ვებ გვერდი, ბიზნესი, ეკონომიკა, ფინანსები, მეცნიერება, იურიდიული ხელშეკრულებები; შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (1 მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება ! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე! კვირა – დასვენების დღე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

ხელშეკრულების თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი 5 ლარი

31 მაისი, 2016 | 30 დეკემბერი, 2018

ხელშეკრულების თარგმნა რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად, თარგმნის კლასი – მაღალი, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. შეგიძლიათ შემიკვეთოთ თარგმნები შემდეგი მიმართულებებით: ყველა ტიპის კონტრაქტები და ხელშეკრულებები, სხვადასხვა სახის იურიდიული და ასევე ფიზიკური პირების წესდები, სხვა ეკონომიკური მასალები. შეკვეთები მიიღება მინიმუმ 10 გვერდიდან (მთარგმნელთა 1 გვერდი შეიცავს 1800 სიმბოლოს დაშორებებითურთ). ჩემი თარგმანი არის მაღალი ხარისხისა და მისაღები ფასის კარგი შეხამება: 5 ლარიდან – word-ისა და 7 ლარიდან – pdf ფორმატისათვის; გთხოვთ მიიღოთ მხედველობაში, სასწრაფო შეკვეთებს არ ვიღებ! 1 სამუშაო დღეში ხორციელდება 8 გვერდის თარგმნა, სიჩქარე თარგმანს აფუჭებს! კვირა – დასვენება.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

ტექსტის თარგმნა რუსულიდან ქართულად ® ფასი 4 ლარი

31 მაისი, 2016 | 30 დეკემბერი, 2018

რუსული ენიდან ქართულ ენაზე და ქართულიდან რუსულად ტექსტის თარგმნა მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 4 ლარიდან. გთავაზობთ ისტორიული, პოლიტიკური, სამეცნიერო, ეკონომიკური, ანალიტიკური და სხვა სახის სტატიების, ტექსტის თარგმანს შეკვეთით. სამუშაოს მინიმალური მოცულობაა 10 გვერდი (თარგმნებში 1 გვერდის ნიშანთა რაოდენობა 1800 – ია დაშორებებით). ჩემთან თანამშრომლობით მიიღებთ თარგმნის მაღალ ხარისხს სამართლიან ფასად: 4 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 6 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ შემდეგ ინფორმაციას! 1 სამუშაო დღეში შესრულებული ნათარგმნის რაოდენობა 8 გვერდს შეადგენს – სასწრაფო სამუშაოს ხელს არ ვკიდებ, ეს თარგმნას არ წაადგება, როგორც წესი. კვირა – უქმე დღეა.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 4 ლარი

კონტრაქტის თარგმნა ქართულიდან რუსულად ® ფასი 5 ლარი

31 მაისი, 2016 | 30 დეკემბერი, 2018

ხელშეკრულების, კონტრაქტის თარგმნა ქართული ენიდან რუსულ ენაზე და რუსულიდან ქართულად მაღალი ხარისხით, 1 გვერდის ფასი 5 ლარიდან. გთავაზობთ კონტრაქტის, ხელშეკრულების, გარიგების, საბაჟო დეკლარაციის, სასაქონლო ანოტაციის, სატენდერო და ტექნიკური დოკუმენტაციის, სხვა ტიპის ეკონომიკური მასალის თარგმანს შეკვეთით. ამას გარდა გთავაზობთ მთარგმნელობით მომსახურებას ბიზნესისა და მეცნიერების სფეროში; შეკვეთისათვის აუცილებელია არა ნაკლებ 10 გვერდი (1 მთარგმნელობით გვერდზე მოდის – 1800 ნიშანი დაშორებებით). გთავაზობთ ფასისა და თარგმნის ხარისხის ოპტიმალურ შეთავსებას: 5 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 7 ლარიდან – pdf ფორმატში; გთხოვთ გაითვალისწინოთ, სასწრაფო სამუშაოს არ ვაკეთებ! 1 სამუშაო დღის განმავლობაში ვთარგმნი 8 გვერდს – მთარგმნელობა და სიჩქარე ცუდი მეკავშირეებია! კვირა – დასვენება.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი

უკრაინულიდან ქართულად ხელშეკრულების ¶ წესდების ¶ ბიზნეს გეგმის ¶ თარგმნა

31 მაისი, 2016 | 3 აგვისტო, 2017

სასაქონლო ანოტაციის თარგმნა უკრაინულიდან ქართულად & ასევე ხელშეკრულების & წესდების & ტექსტის. გთავაზობთ უკრაინული ენიდან ქართულ ენაზე თარგმნას ● ხელშეკრულების ● კონტრაქტის ● წესდების ● ბიზნეს გეგმის ● სტატიის ● საინვესტიციო გეგმის ● სასაქონლო ანოტაციის ● მარკეტინგული კვლევის. შეკვეთის მინიმალური რაოდენობა: 10 გვერდი (მთარგმნელობითი გვერდი – 1800 სიმბოლო დაშორებებით). შემკვეთისათვის თარგმნის კლასისა და ფასის იდეალური თანაფარდობა: 4 ლარიდან – word-ის ფორმატში; 6 ლარიდან – pdf ფორმატში; ყურადღება !!! დღეში ითარგმნება საშუალოდ 8 გვერდი – მთარგმნელობით საქმიანობას არ უხდება სიჩქარე ● ტექსტში სიტყვებს შორის დაშორების არარსებობის ფორმატის შემთხვევაში ღირებულება, ყოველ გვერდზე, ერთი ლარით გაიზრდება. კვირა – დასვენების დღე.

შესრულების ვადა: განუსაზღვრელი

შეკვეთები: 0

ღირებულება: შეთანხმებით