+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

შეავსე პორტფოლიო შენი საუკეთესო ნამუშევრებით!

ატვირთე 9 ცალამდე შენი საუკეთესო ფოტო ან ტექსტური ფაილები შენს ფორტფოლიოში, ასევე დაწერე მცირე რამ შენი ცოდნისა და გამოცდილების შესახებ, რათა დამკვეთებმა ნათლად ნახონ თუ რისი გაკეთება შეგიძლია!

პორტფოლიოს რედაქტირება

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

თინათინ კვინიკაძეს ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

თინათინ კვინიკაძე ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

შემიძლია სურათების დამუშავება მაღალ დონეზე

25 მარტი, 2016

შემიძლია ნებისმიერი ტიპის სურათის დამუშავება ლაითრუმში და ფოტოშოპში. 1 სურათის დამუშავების ღირებულება მერყეობს 3-5 ლარამდე, დამოკიდებულია სამუშაოს სირთულეზე.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 3 ლარი

ტექსტების აკრეფა და სხვა საოფისე პროგრამაში მუშაობა

25 მარტი, 2016

შემიძლია ნებისმიერი ზომის ტექსტის აკრეფვა. სამუშაოს შესრულების ვადა დამოკიდებულია ტექსტის ზომაზე. ერთი გვერდის ღირებულება 50 თეთრი.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 1 ლარი