+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

პორტფოლიო:

პორტფოლიო ცარიელია

ქეთევანი ჭარხალაშვილის ჯერ არ აუტვირთავს თავისი ნამუშევრები

შეფასებები:

შეფასებები არ არის

ქეთევანი ჭარხალაშვილი ჯერ არავის არ შეუფასებია

დავალებები და მომსახურებები:

თარგმანის შესრულება ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით

3 თებერვალი, 2019

ვასრულებ თარგმანს ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე და პირიქით. მაქვს თარგმანის შესრულების 10 წლიანი გამოცდილება. გთავაზობთ სწრაფ და ხარისხიან მომსახურეობას. ასევე ვასრულებს თარგმანის ნოტარიულად დამოწმებას. ერთი გვერდის ღირებულება არის 12 ლარი, თუ სათარგმნია მხოლოდ ერთი არასრული გვერდი ღირებულება არის 12 ლარი. ნოტარიული დამოწმება 4.50 ლარი პლიუს ყოველ დამატებით გვერდზე 2 ლარი.

შესრულების ვადა: 1 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 12 ლარი

თარგმანი ინგლისური და რუსული ენებიდან და პირიქით

15 მარტი, 2016 | 4 თებერვალი, 2019

ვთარგმნი ინგლისურიდან და რუსული ენებიდან ქართულზე და პირიქით, სწრაფად და ხარისხიანად. მაქვს თარჯიმნად მუშაობის 10 წლიანი გამოცდილება. ტექსტის ღირებულება 1 გვერდი 12 ლარი, ზეპირი თარგმანი ერთი საათი 40 ლარი.

შესრულების ვადა: 2 დღე

შეკვეთები: 0

ღირებულება: 5 ლარი