+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა ქართულიდან რუსულზე.


ტექსტები

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ვორდში აკრიფვა, ნებისმიერი სიდიდის ტექსტის,დავალების შესრულება დამოკიდებულია ტექსტის სიდიდეზე, ასევე ტექსტის შესწორება.

1 ნოემბერი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!