+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ვკრეფ ტექსტს ქართულად, რუსულად და ინგლისურად უმოკლეს ვადებში, შეცდომის გარეშე


ტექსტები

2 დღე

2 ლარი


ვკრეფ ტექსტს ქართულად, რუსულად, ინგლისურად უმოკლეს ვადებში. შეცდომის გარეშე. 
ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში, ვაკორექტირებ ამა თუ იმ ტექსტსა თუ სიტყვას.
ერთი გვერდის ღირებულება ნებისმიერ ენაზე 2 ლარია. ხანგრძლივობა: ტექსტების რაოდენობის მიხედვით. მინიმუმ 2 დღე, მაქსიმუმ 5 დღე. 
ასანაზრაურებელი თანხა ჩაირიცხება საბანკო ანგარიშზე.

29 ოქტომბერი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!