+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა (ინგლისური-ქართული, ქართულ-ინგლისური) , ტექსტის აკრეფა , სლაიდის მომზადებაგპირდებით ხარისხიან სამუშაოს უმოკლეს ვადაში . თარგმნა (ინგლისური-ქართული,ქართულ-ინგლისური), სლაიდის გაკეთება, ტექსტის აკრეფა, რედაქტირება

16 ოქტომბერი, 2017 | 21 ოქტომბერი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!