+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

3 განზომილებიანი მართვადი სცენები


სხვა

33 დღე

33 ლარი


ნებისმიერი სახის კომპიუტერულად მართვადი სცენის აწყობა-სიმულირება, სადაც შეგიძლიათ თქვენი დაგეგმარებული აზრი-საქმე  განავითაროთ, გამოთვალოთ, შრიდან შეხედოთ და გააუმჯობესოთ.

12 ოქტომბერი, 2017

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!