+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

დავეხმარები კომპანიებს საბაჟოზე საჭირო დოკუმენტების მომზადებაში


სხვა

5 დღე

30 ლარი


საბაჟო პროცედურებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის გადამოწმება, რომ შემდგომ საბაჟოზე არ მოგიწიოთ მოთხოვნილი საბუთების წარსადგენად მომომწოდებელთან ურთიერთობა და დამატებითი საბუთების მოთხოვნა, რაც გამოიწვევს საბაჟოზე არსებული ტვირთის განბაჟების შეჩერებას.

2 მარტი, 2016 | 4 მარტი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!