+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ბუღალტრის დამხმარე (ბუღალტრულ პროგრამებში და rs.ge-ზე მუშაობა)


ბუღალტერია და კანონი

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ბუღალტრის დახმარება: ბუღალტრული დოკუმენტაციის მომზადება (ანგარიშ-ფაქტურები, ინვოისები, ზედნადებები...), ბუღალტრულ პროგრამებში და rs.ge-ზე მუშაობა

14 სექტემბერი, 22:33

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!