+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

იურისტი (სამართლებრივი დოკუმენტაციის მომზადება)


ბუღალტერია და კანონი

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებებისა და იურიდიული ხასიათის დოკუმენტების მომზადება, შესწორება, ექსპერტიზა

14 სექტემბერი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!