+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

თარგმნა ინგლისურიდან ქართულად, (მათ შორის იურიდიული ტექსტი)


ტექსტები

7 დღე

25 ლარი


შემიძლია ვთარგმნო ტექსტი ინგილისურიდან ქართულად, მათ შორის იურიდიული ტექსტები, მაქვს შესაბამისი სერტიფიკატი. 1 გვერდის ღირებულება 25 ლარი. ვთარგმნი ხარისხიანად, თარგმნის ვადა შეთანხმებით სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე.

13 სექტემბერი, 15:46

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!