+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

ქობულეთი/ბათუმი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ინფორმაციის ანალიტიკური დამუშავება ქართულ ან ინგლისურ ენაზეშემიძლია ინფორმაციის ანალიტიკური დამუშავება, მაქვს შესაბამისი უმაღლესი განათლება რომელიც მოიცავს ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბებასა და ანალიტიკურ მასალებთან ხანგრძლივ მუშაობას.

21 აგვისტო, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!