+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი, მუხიანის დასახლება

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

გამოცდილი ოპერატრი რუსულ და ქართულ ენის მცოდნე


სხვა

1 დღე

30 ლარი


ტექსტის თარგმნა და გრამატიკულად შესწორება რუსულიდან ქართულად და პირიქით. აგრეთვე რთული ტექსტების კორექტირება.

17 აგვისტო, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!