+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ინტერიერის ან ავეჯის დიზაინის შექმნაშემიძლია გავაკეთო ინტერიერის ან ავეჯის დიზაინი . მომსახურეობაში შედის:
-ობიექტზე მოსვლა 
-აზომვითი სამუშაოების ჩატარება
-დიზაინის შექმნა და წარდგენა 3დე განზომილებაში
- ტექნიკური ნახაზის შექმნა 

ანაზღაურება- კვადრატული მეტრი 12 ლარი

სამუშაოს შესრულების ვადა ერთიდან სამ კვირამდე სამუშაოს სირთულის და მოცულობის მიხედვით

13 აგვისტო, 2017

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!