+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

ტექსტის თარგმნა და/ან რედაქტირება ინგლისური/ქართული ან პირიქითვარ ინგლისური ენის დიპლომირებული სპეციალისტი, შემიძლია ვთარგმნო ან დავარედაქტირო ნებისმიერი სახის და მოცულობის ტექსტი ინგლისურიდან ქართულად ან პირიქით. ვადა და ფასი დამოკიდებულია ტექსტის მოცულობასა და სირთულეზე.

16 ივნისი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!