+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

რუსთავი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

Ecxel-ის დოკუმენტში მუშაობა


სხვა

2 დღე

10 ლარი


ექსელის დოკუმენტის შექმნა და/ან ცვლილებების შეტანა ფორმულების დახმარებით.

* სასურველი ფაილის შექმნა (პროდუქციის შესყიდვების/ თანამშრომელთა ბაზის/ ტესტირების პასუხების ავტომატური დაანგარიშების,  და ა.შ.) 
* მონაცემების შეყვანა ექსელის ბაზაში;
*შეყვანილი მონაცემების დამუშავება ფორმულებით;
* დიდი ოდენობით ინფორმაციის / ციფრების  დაანგარიშება / რთული ფორმულები...
* მონაცემებზე დაყრდნობით სხვადასხვა დიაგრამის აგება
*ფორმულები შიტიდან შიტზე

** შესრულებული სამუშაო იქნება მაღალხარისხიანი
** ანაზღაურება შეგიძლიათ გადაიხადოთ როგორც ანგარიშზე გადმორიცხვით, ისე ხელზე გაცემით
** დამიკავშირდით ტელეფონზე ან მომწერეთ მესიჯი და მე დაგიკავშირდებით, დეტალების გასავლელად.

3 ივნისი, 2017

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!