+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დაუკვეთე ეს სამუშაო ახლავე!

დაუკვეთე მოცემული მომსახურება ახლავე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად, ყველაზე პირველმა!

შეკვეთის მიცემა

Tbilisi

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

system administrator


IT და პროგრამირება

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


შემიძლია  ორგანიზაციასთან დისტანციურად ვითანამშრომლო ინფორმაციული ტექნოლოგიების (სერვერული ნაწილის) მოსაწესრიგებლად. სისტემებს გავუწიო მენეჯმენტი

9 მაისი, 2017

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!