+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

Web Landing Page-ის შექმნა (ვებ-საიტი ვიზიტკა)


ვებ-საიტები და SEO

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ნაბისმიერი თემატიკის ვებ-გვერდის შექმნა
სამუშაო პროცესი: 
თქვენი სურვილების მიხედვით საიტის მაკეტის შექმნა Photoshop-ში;
Landing Page-ის შექმნა და გადაცემა;
რა არის Landing Page?; მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს
http://demo.graygrids.com/themes/engage/
http://agragregra.github.io/demos/stylekit-lesson/
https://freehtml5.co/demos/fotografy/

8 მარტი, 2017

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!