+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე შემსრულებელი ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი მომსახურება შერჩეული ვარიანტებიდან. მიეცი შეკვეთა, გადაიხადე და მიიღე შესრულებული სამუშაო სახლიდან გაუსვლელად!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

Web Landing Page-ის შექმნა (ვებ-საიტი ვიზიტკა)


ვებ-საიტები და SEO

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ნაბისმიერი თემატიკის ვებ-გვერდის შექმნა
სამუშაო პროცესი: 
თქვენი სურვილების მიხედვით საიტის მაკეტის შექმნა Photoshop-ში;
Landing Page-ის შექმნა და გადაცემა;
რა არის Landing Page?; მოვიყვან რამდენიმე მაგალითს
http://demo.graygrids.com/themes/engage/
http://agragregra.github.io/demos/stylekit-lesson/
https://freehtml5.co/demos/fotografy/

8 მარტი, 2017

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!