+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

იპოვე სამუშაო ყველაზე მარტივად!

ისარგებლე "შერჩევით", აირჩიე "კატეგორია", მიუთითე შესრულების "ვადა", რომელიც შენ გაწყობს, მიუთითე სასურველი "თანხა" და მიეცი "შერჩევას". ამოარჩიე სასურველი დავალებები შერჩეული ვარიანტებიდან და იმონაწილევე მათში. გამარჯვების შემთხვევაში კი შეასრულე სამუშაო და მიიღე დათქმული ანაზღაურება!

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეთავაზების გაკეთება

პროექტი სოციალურ პოლიტიკაში


ტექსტები

ამოიწურა

შეთანხმებით


საუნივერსიტეტო დავალება. საგანი სოციალური პოლიტიკა. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს 2016 წლის პროგრამიდან უნდა ამოვიღოთ სოციალური პოლიტიკის საკითხები.                                         მოხსენების ზოგადი სტრუქტურა
1. სოციალური პროგრამის მიმოხილვა
2. პრობლების ჩამოყალიბება
3. პრობლემის გადაწყვეტის ალტერნატივის ჩამოყალიბება
4. დასკვნა
 პარტიის ვებ გვერდი  http://www.democrats.ge/index.php/ka/programa/saparlamento-programa.html

5-7 გვერდი, შიფტი 11, დაშორება ხაზებს შორის 1.5, დაშორება აბზაცებს შორის 6, მინდორი: მარცხენა მხარე 38 მმ, დანარჩენი მხარეები 25მმ

14 დეკემბერი, 2016

შეთავაზების გაკეთება

შეთავაზებები:

რუსუდან მაჩალაძე16 დეკემბერი, 2016

ამ საქმეს გავაკეთებ 3 დღეში


დავალების ვადა ამოიწურა!ამ დავალების ვადა ამოიწურა, შეგიძლია მოძებნო სხვა მსგავსი დავალებები