+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

სამშენებლო ნახაზების ელექტორონულად შექმნა


დიზაინი და გრაფიკა

განუსაზღვრელი

შეთანხმებით


ვასრულებ  სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო და დიზაინერულ ნახაზებსა და რენდერებს. მაგ: საპროექტო, საშემსრულებლო და ა.შ. შესრულების ვადები და ღირებულებები დამოკიდებულია შესასრულებელი სამუშაოების სირთულეზე.

6 დეკემბერი, 2016

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!