+ დავალება + მომსახურება

რეგისტრაცია

ავტორიზაცია

ფორუმი

დახმარება

წესები

კონტაქტი

დახმარება გესაჭიროება?

გადახედე ხშირად დასმულ შეკითხვრბსა და მათ პასუხებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის კი მიმოიხილე 20-ზე მეტი დეტალური გაკვეთილი საიტის სრული ფუნქციონალის შესახებ და თუ კიდევ დაგრჩა რაიმე შეკითხვა დაგვიკავშირდი, ჩვენ ამომწურავ პასუხს გაგცემთ!

დახმარება კონტაქტი

თბილისი

შეფასებები: 0 0

შეკვეთის მიცემა

C++ პროგრამული ენის შესასწავლად საჭირო თემები დამწყებთათვისC++ პროგრამული ენის შესასწავლად ვფლობ საინტერესო თემებს, რომელიც გამოყენებადი იქნება იმათთვის ვინც ახლა იწყებს C++ ს დამოუკიდებლად შესწავლას. თემები არის ინგლისურ ენაზე. თითოეული თემის ღირებულებაა 15 ლარი, შესაძლებელია ელექტრონული ან დაბეჭდილი ვერსია. თემების ჩამონათვალი: "Dealing with Data" "Compound Types" "Loops and Relational Expressions" "Branching Statements and Logical Operators" "Functions: C++’s Programming Modules" "Memory Models and Namespaces" "Objects and Classes" "Working with Classes" "Classes and Dynamic Memory Allocation" "Class Inheritance" "The string Class and the Standard Template Library" "Input, Output, and Files" ""

14 აგვისტო, 2016

პრაქტიკული მაგალითები:

შეკვეთის მიცემა

შეკვეთები:

შეკვეთები ჯერ არ არის მიეცი შეკვეთა პირველმა და მიიღე შესრულებული სამუშაო ყველაზე ადრე!